Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – financiare, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț:
~ Rizea Constantin - Președinte
~ Stoica Victoria - Secretar Comisie
~ Tatomir Vasile - Membru
~ Anton Ion - Membru
~ Amuza Vali Florentin - Membru

2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:
~ Badea Marinela - Președinte
~ Voicu Florinel - Secretar Comisie
~ Alexandru Sergiu - Membru

3. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor:
~ Radu Andrei - Președinte
~ Ion Daniel - Secretar Comisie
~ Stefan Emil - Membru
~ Voicu Madalina - Membru
~ Iorgulescu Mirela - Membru