HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2019

Nr. crt. Hotărâre Data
43. Hotărâre privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Produlesti, judetul Dambovita, pentru anul scolar 2020 - 2021. 17.12.2019
42. Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Produlesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Produlesti, nr. 1/29.01.2010. 17.12.2019
41. Hotărâre privind aprobarea planului de paza al comunei Produlești pe anul 2020 + Anexa. 17.12.2019
40. Hotărâre privind modalitatea de efectuare a pazei pe teritoriul administrativ al comunei Produlesti pe anul 2020. 17.12.2019
39. Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Produlesti, judetul Dambovita + Organigrama + Regulament. 17.12.2019
38. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Produlesti pe trim. IV anul 2019 + Anexe + Lista Obiective Investii 2019. 10.12.2019
37. Hotărâre privind aprobarea graficului si programului de functionare al microbuzului scolar pentru transportul elevilor scolii Scolii Gimnaziale Produlesti, pentru anul scolar 2019 - 2020 + Anexe. 18.11.2019
36. Hotărâre privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Produlești + Anexa. 18.11.2019
35. Hotărâre privind aprobarea subtraversarii strazii, Armenesti in scopul realizarii lucrarilor de alimentare cu energie electrica, a locuintei d-lui Trandafir Ilie. 28.10.2019
34. Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetara al bugetului local al comunei Produlesti, pe trim. III, anul 2019 + Anexa. 28.10.2019
33. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Produlești pe trim. IV anul 2019 + Anexa. 28.10.2019
32. Hotărâre privind aprobarea Statului Comunei Produlesti, judetul Dambovita. 28.10.2019
31. Hotărâre privind aprobarea Planului de paza al comunei Produlesti pe anul 2019. 28.10.2019
30. Hotărâre privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al Bibliotecii comunale Produlesti, judetul Dambovita + Programul actiunilor social - culturale 2019 + Programul de activitate pe anul 2019. 17.10.2019
29. Hotărâre privind aprobarea subtraversarii strazii Fierarilor in scopul realizarii lucrarilor de alimentare cu energie electrica, a locuintei d-lui Eftimie Gheorghe. 17.10.2019
28. Hotărâre privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar tip SE4, pe domeniul public, in vecinatatea limitei de proprietate a d-lui Calin Ionel in scopul alimentarii cu energie electrica a locuintei. 17.10.2019
27. Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Produlesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Produlesti pentru anul scolar 2019 - 2020. 17.10.2019
132 - Hotarare Consiliul Judetean. Hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a sumei din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean Dambovita + Anexa. 19.07.2019
26. Hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Produlești, județul Dambovita + Anexa. 03.10.2019
25. Hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 + Anexa. 03.10.2019
24. Hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Construire sala de sport scolara - proiect pilot, in satul Produlești, Comuna Produlești, județul Dambovita". 18.09.2019
23. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Produlesti pe trim. IV anul 2019 + Anexe. 18.09.2019
22. Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AMENAJARE TEREN DE SPORT SI LOC DE JOACA IN SATUL COSTESTII DIN DEAL, COMUNA PRODULESTI, JUDETUL DAMBOVITA. 27.08.2019
21. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/15.04.2019 privind stabilirea Functiilor publice, aprobarea Organigramei si a Statului de functii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Produlești, județul Dambovita pentru anul 2019 + ORGANIGRAMĂ + STAT DE FUNCTII 27.08.2019
20. Hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati + Anexa. 27.08.2019
19. Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Produlești. 27.08.2019
18. Hotărâre privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Produlești a amenzilor persoanelor fizice decedate. 30.07.2019
17. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Produlești pe trim. III anul 2019 + Anexa + LISTA OBIECTIVE INVESTITII 2019. 30.07.2019
16. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului: "Lucrari de reparatii curente prin preluarea denivelarilor si a gropilor si asternere de covor asfaltic in satele Produlesti si Costestii din Deal din comuna Produlesti, judetul Dambovita" 08.07.2019
15. Hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru anul 2019. 20.06.2019
14. Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetara al bugetului local al comunei Produlești, pe trim. I, anul 2019. 20.06.2019
13. Hotărâre privind aprobarea dezmebrarii terenului care apartine domeniul public al comunei Produlești, județul Dambovita, cu nr. cadastral 71081. 20.06.2019
12. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 32/24.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AMENAJARE TEREN PUBLIC DE SPORT IN COMUNA PRODULESTI, JUDETUL DAMBOVITA + Anexa + Proces Verbal. 19.06.2019
11. Hotărâre privind imputernicirea primarului UAT Produlești la infiintarea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara intre UAT Produlești, UAT Matasaru si UAT Costestii din Vale pentru infiintarea si derularea proiectului de investitie "Sistem de alimentare cu gaze naturale in comuna Produlesti, judet Dambovita" + Proces Verbal + Minuta. 17.05.2019
10. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local al comunei Produlești pe anul 2019 + Anexa. 18.04.2019
9. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020 + Anexa. 15.04.2019
8. Hotărâre privind stabilirea Functiilor publice, aprobarea Organigramei si a Statului de functii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Produlesti, județul Dambovita pe anul 2019 + ORGANIGRAMĂ + STAT DE FUNCTII LA 15.04.2019. 15.04.2019
7. Hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 5/25.03.2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 2412/06.06.2014 prin Act aditional + Anexa. 15.04.2019
6. Hotărâre privind stabilirea coeficientului pentru functia publica de executie clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Produlești județul Dambovita, conform Legii 153/2017 + Proces Verbal. 25.03.2019
5. Hotărâre privind aprobarea prelungii Contractului de concesiune nr. 2412/06.06.2014 prin Act aditional + Act aditional. 25.03.2019
4. Hotărâre privind aprobarea incheierii contului de executie bugetara al bugetului local al comunei Produlești, pe anul 2018. 25.03.2019
3. Hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local stabilit pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, pentru anul 2019 + Proces Verbal + Anexa. 27.02.2019
2. Hotărâre privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Produlești a amenzilor persoanelor fizice decedate. 27.02.2019
1. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2018 + Proces Verbal. 07.01.2019
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2018

Nr. crt. Hotărâre Data
42 - 43 Hot. 43 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019.

Hot. 42 Hotărâre privind aprobarea cotizatiei localitatii Produlesti datorata ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA" pe anul 2019.
30.10.2018
41 Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Produlesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Produlești 30.10.2018
40 Hotărâre privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar tip SE4, pe domeniul public, in vecinatatea limitei de proprietate a d-lui Anton Razvan-Vasile in scopul alimentarii cu energie electrica a locuintei. 30.10.2018
39 Hotărâre privind acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obigatiilor bugetare, datorate bugetului local, contribuabililor persoane fizice din comuna Produlești + Anexa cu Procedura 30.10.2018
38 Hotărâre privind aprobarea transformării a două funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Produlești + ORGANIGRAMĂ + STAT DE FUNCȚII 11.10.2018
37 Hotărâre privind modificarea art. 1 și 2 din HCL 8/2016 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 + Anexă 11.10.2018
36 Hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Produlești județ Dâmbovița, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de construcții electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora + Anexă Tarife 11.10.2018
35 Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al comunei Produlești pe trim. IV anul 2018 + Anexa 1 și Anexa 2 11.10.2018
34 Hotărâre privind implementarea proiectului "AMENAJARE TEREN PUBLIC DE SPORT IN COMUNA PRODULESTI, JUDETUL DAMBOVITA". 24.09.2018
33 Hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvol 2014 - 2020 a comunei Produlesti, județul Dambovita aprobata prin H.C.L. nr. 9/09.02.2015. 24.09.2018
32 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AMENAJARE TEREN PUBLIC DE SPORT IN COMUNA PRODULESTI, JUDETUL DAMBOVITA + Anexa + Deviz General. 24.09.2018
30 Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Produlești pe trim. III anul 2018 + Anexa 1 + Anexa 2. 24.09.2018
22. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2019 + Anexă + TABLOU. 30.05.2018
21. Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Produlești, județul Dâmbovița + Proiect de Hotărâre + Expunere de motive + Anexă. 30.05.2018
20. Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Produlești, județul Dâmbovița + Anexă. 30.05.2018
18. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Produlești județul Dâmbovița + Anexă. 03.04.2018
5. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017. 04.01.2018
3. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Produlești pentru anul 2018. 04.01.2018
1. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018. 04.01.2018