PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL


Proiecte de hotărâri 2022

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

11385 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru anul 2023.
Primar
George Georgescu

11384 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I-II, anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.
Primar
George Georgescu

11383 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de actiuni si lucrări de interes local stabilit pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, pentru anul 2023.
Primar
George Georgescu

11382 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, din excedentul anilor precedenți.
Primar
George Georgescu

11380 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Produlești, județul Dâmbovița.
Primar
George Georgescu

11379 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local al comunei Produlești pe anul 2023.
Primar George Georgescu

11378 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind declararea stării de insolvabilitate, scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate.
Primar George Georgescu

11377 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea specială a reprezentantului U.A.T. comuna Produlești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița".
Primar George Georgescu

10059 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Produlești, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2023 - 2024.
Primar George Georgescu

3047 /
30.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.
Primar George Georgescu

474 /
14.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local al comunei Produlești pe anul 2022.
Primar George Georgescu
Proiecte de hotărâri 2020

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

2027.

Proiect de hotărâre impozite si taxe 2021 pentru dezbaterea publica. Primar George Georgescu