SOLICITARE INFORMAȚII. LEGISLAȚIE

Numele și Prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544 din 2001
Balasescu Cristina
Consilier Relații cu Publicul – Telefon: telefon
ANEXA nr. 4 - Formular Tip Cerere
Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)
Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
În curs de actualizare...
Rapoartele de aplicare a Legii 544 din 2001
În curs de actualizare...